Kategorie

Jak vybrat čerpadlo

Při výběru čerpadla je potřeba si promyslet 4 základní kritéria, která jsou :

1. kritérium: Výstupní tlak čerpané kapaliny
- má vliv na to, do jaké výše bude moci být voda vytlačena (převýšení).

2. kritérium: Průtok čerpané kapaliny
- dělíme čerpadla na zásobovací a evakuační.

3. kritérium: Čistota čerpané kapaliny
- zda bude čerpána pouze čistá voda/mírně zkalená voda nebo kalná voda.

4. kritérium: Náročnost provozu
- domácí využití nebo profi využití


Výběr vhodného čerpadla dle typu čerpané vody

Dle typu čerpané kapaliny dělíme ponorná čerpadla na čerpadla určená k čerpání čísté vody či vody mírně zkalené a na ponorná kalová čerpadla, která jsou určená na čerpání kalů, jímek, septiků ale i čisté a mírně zkalené vody.

Čerpadla na čistou vodu
Jsou určena pouze na čerpání čisté vody bez mechanických nečistot jako jsou kaly, drobné kamínky a písek. Jakékoliv i drobné nečistoty mohou ponorné čerpadlo poškodit.
Tento typ čerpadel je vhodný pro postřik zahrádek, napouštění bazénů a všeobecně zásobování vodou na chalupách a chatách.

Čerpadla na čistou a mírně zkalenou vodu
Na čerpání čisté a mírně zkalené vody jsou určena čerpadla, která jsou schopna čerpat drobné mechanické nečistoty většinou bez obsahu abrazivních (obrušujících) materiálů jako třeba písek. Tento typ ponorných čerpadel je vhodný pro zalévání na zahradách, chatách a chalupách, ale vhodný je i pro zásobování vodou. S tímto typem čerpadel lze čerpat i vodu z náhonů, potoků, řek, jezírek a rybníků apod. (možnost čerpat i malé mechanické nečistoty).
U těchto čerpadel je nutné vědět, jaké maximální částice mohou být čerpány, aby nedošlo ke zbytečnému poškození čerpadla.

Kalová čerpadla
Pokud potřebujete čerpat nečistoty, kaly, septiky a jímky, všeobecně kapaliny obsahující velké množství nečistot jako jsou mechanické částice například ze zaplaveného výkopu či sklepu doporučujeme použít kalové čerpadlo, slangově nazývané kalovka.
Kalová čerpadla vynikají velkým dopravním množstvím, ale nedisponují velkou dopravní výškou, protože jsou zpravidla používána právě do výkopů či bazénů, kde je hladina čerpané kapaliny nižší. Tento typ ponorných čerpadel je také vhodný na čerpání i čisté vody, proto je použití kalových čerpadel širší než ostatních čerpadel.


Zásobovací (tlakové) nebo evakuační (přečerpávací) čerpadlo?

Ponorná čerpadla lze rozdělit, podle množství vody, které potřebujeme čerpat, na dvě skupiny. V tomto případě je důležitá informace “dopravní množství”. U čerpadel je také velmi důležitý tlak, který má vliv na “dopravní výšku” (do jaké výšky je čerpadlo schopno dopravit vodu). Základní rozdělení je na čerpadla zásobovací a evakuační.

Zásobovací (tlakovací) čerpadla
Tento typ čerpadel zahrnuje spíše modely určené na čerpání čisté či mírně zakalené vody často z větších hloubek (např. z kopané nebo vrtané studny). Tomu odpovídají i vnější parametry jednotlivých čerpadel (jsou zpravidla užší a delší).
Zásobovací čerpadla lze dělit na čerpadla rotační a vibrační, přičemž vibrační ponorná čerpadla (někdy obecně nazývaná jako Malyš) jsou schopná dopravit vodu z hloubky až 40 metrů. Do vrtů o větších hloubkách jsou speciálně určena rotační odstředivá a vřetenová čerpadla, která disponují dopravní výškou až 100 metrů!

Důležitá poznámka k vibračním čerpadlům:
Vibrační čerpadla jsou principielně velmi jednoduchá (prakticky všechna vycházejí z vysoce promyšlené a ověřené konstrukce čerpadel Malyš), ale právě díky principu funkce jsou velmi náročná na technologii výroby a použité konstrukční materiály. Cena solidních vibračních čerpadel se pohybuje cca od 2000 Kč po 3000 Kč. Mezi tato čerpadla patří například čerpadla značky RUCHE, ROB a Herkules.
Ale trh je také zaplaven velmi levnými vibračními čerpadly (okolo 1200 Kč) - které zdánlivě vypadají stejně a mají i stejné parametry jako osvědčené a kvalitní výrobky, avšak jejich technologické a materiálové zpracování je doslova zoufalé. Kvalita, spolehlivost a životnost takovýchto čerpadel bývá mnohdy mizivá. Často jsou tato výrobky prakticky neopravitelné a zkonstruovány právě tak, aby je tak tak vydrželi povinnou záruční dobu.

Proto je vždy na pečlivém zvážení, co od tohoto čerpadla očekáváte a tomu přispůsobit volbu.

Evakuační (přečerpávací) čerpadla
Jsou vhodná na rychlé napouštění a vyčerpávání vody či jiné kapaliny z bazénů, nádrží, jam, výkopů a na jiných místech, kde je potřeba co nejrychleji načerpat či vyčerpat vodu. Skupina přečerpávacích čerpadel zahrnuje jak čerpadla na čistou vodu tak i na mírně zkalenou vodu nebo kaly.
Evakuační čerpadla disponují velkým dopravním množstvím (některé typy až 20 tisíc litrů za hodinu) a jsou tedy vhodná i do míst, která potřebujete vyčerpat i při stálem přítoku vody (například u povodní či zaplavených sklepů).
Tento typ čerpadel není vhodný na zásobování vodou na chatách a chalupách vhledem k poměrně malé dopravní výšce (zpravidla jen do 10 až 15 metrů převýšení mezi hladinou čerpané kapaliny a místem odběru)
Přečerpávací čerpadla mají zpravidla spodní sání, aby vyčerpali co nejvíce kapaliny z dané nádrže. S rostoucím množstvím vyčerpané kapaliny roste také množství nečistot, které zpravidla leží u dna nádrže.


Výběr čerpadla dle náročnosti provozu

Při výběru čerpadla je potřeba také zvážit, za jakých podmínek bude čerpadlo používáno. Zda se bude jednat o náročný, téměř nepřetržitý provoz (Profi) nebo bude čerpadlo užíváno v domácnosti, kde se nepředpokládá vysoké vytížení (Home). Je dobré si zjistit, jaký provozní režim dané čerpadlo má. (například čerpadla ruche mají provozní režim S3 což znamená, že po 2 hodinách provozu je vždy třeba jej na 20 minut vypnout)

Domácí použití
Domácí použití zahrnuje načerpání nádrže, bazénu, zalévání zahrad, odčerpání zaplaveného sklepu a podobně. Čerpadla pro domácí použití nejsou konstruována pro trvalý provoz a zpravidla je potřeba po určité době čerpání vždy na chvíli vypnout, aby se schladilo vnitřní ústrojí čerpadla a nedošlo k jeho přehřátí

Profesionální použití
Pokud potřebujete často a dlouhodobě čerpat, je vhodné použít profesionální čerpadlo určené na větší provozní zátěž. Při použití čerpadla určeného na domácí použití místo profesionálního, dojde rychleji k jeho opotřebení a případnému poškození.


Obecný postup při výběru čerpadla:

1) rozhodněte jaký typ vody potřebujete čerpat
2) zvolte mezi evakuačním nebo zásobovacím čerpadlem (dopravní množství/dopravní výška)
3) vyberte čerpadlo na domácí či profesionální použití (občasné/velmi časté používání)


Loading...